AMAÇ | ONURSAL EŞBAŞKANLAR | EŞBAŞKANLAR | BİLİM KURULU | DÜZENLEME KURULU | DUYURULAR | DESTEKLEYENLER

 


OTURUM PROGRAMI :.

I. OTURUM / Mustafa Kemal Atatürk ve Ahmet Adnan Saygun

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yücel ELMAS


1) Atatürk ve Saygun İlişkisi-Saygun'un Çağdaş Türk Müziği İçin Anlamı-Atatürk'ün Müzik Neferi Saygun
Doç. Dr. Gülper REFİĞ
2) Saygun'un Halk Müziği İle İlişkisi-Etnomüzikoloji ve Saygun
Süleyman ŞENEL
3) Besteci Saygun ve Saygun Müziğinde Halk Ezgilerinin Kullanılış Biçimi
Doç. Dr. Hasan UÇARSU
4) Saygun İle İlgili Öncül Etkinlikler
Tuğrul GÖĞÜŞ
5) Atatürk'ün Müzik İle İlgili Bilinmeyen Hareketleri ve Birkaç Önemli İsim
Ersin ANTEP

II. OTURUM  /  Müzik Öğretmenleri ve Türk Müziği

Oturum Eşbaşkanları: Prof. Fikret DEĞERLİ - Yrd. Doç. SY. Selen ERGÖZ

1) Halk Eğitim Merkezlerinde Türk Halk Müziği Derslerinin Verilebilmesine İlişkin Bir Model Önerisi
Yrd. Doç. Metin EKE
2) Türk Halk Müziğinde Aksak Ölçülerin Bölgelere ve Yörelere Göre Karakteristik Özellikleri
Hilâl ARSLAN
3) Müzik Eğitiminde Halk Müziği'nin Tanımı
İrfan KURT / İTÜ-TMDK Öğretim Görevlisi

III. OTURUM  /  Müzik Öğretmenliği ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

Oturum Eşbaşkanları: Prof. Filiz KAMACI - Yrd. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ

1) Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Uygulanan Gitar Eğitimi Programlarında Görülen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri
Dr. M. Safa YEPREM
2) Anadolu Güzel Sanatlar Liselerindeki Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersine İlişkin Bir Araştırma
Mustafa DAĞDEVİREN
3) Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Bölümlerinin Yapısı Açısından, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin İşlevsellik Düzeyi
Şefika KESKİN

IV. OTURUM  /  Yurtta Barış, Dünyada Barış Bağlamında Müzik Öğretmeni

Oturum Eşbaşkanları :  Yrd. Doç. Dr. Zekeriya BAŞARSLAN - Yrd. Doç. Cengiz ÜNAL

1) Elementer ve Çokkültürlü Müzik Eğitimi
Dr. Sezen ÖZEKE - Öğr. Gör. Şehnaz SUNGURTEKİN
2) Müziksel İletişim ve Terapi
Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK
3) Örgün Eğitimdeki Müzik Derslerinin Amaç Yapılandırması
Ahmet Emre ÇELİK
4) Müzik Eğitiminde; Etik, Barış, Demokrasi, İnsan Hakları, Çokkültürlülük Anlayışı ve Kültürel Eğitim
Cihan CANPOLAT
5) Eğitim Felsefesi ve Müzik Eğitimi
Yrd. Doç. SY. Gülay KARAMAHMUTOĞLU

V. OTURUM  /  Müzik Öğretmenleri ve Çocuklar

Oturum Eşbaşkanları: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR - Yrd. Doç. Dr. Mustafa USLU

1) Çocuk Eğitiminde Müziğin Yeri ve Önemi
Dr. Semih ALTINÖLÇEK
2) Müzik Öğretmeni Olmanın Zorlukları
Birsen GİCİLİ
3) Müzik Eğitimi alan Özel Gereksinimli Çocuklar
Sibel YAŞİN
4) Gitarın Sınıf Çalgısı Olarak Kullanılabilirliği
Melih GÜZEL
5) Trafik Eğitimi Etkinliklerinde Müzik Kullanımı
Ahmet TÜRKOĞLU

VI. OTURUM  /  Müzik Öğretmenliği Mesleğinin Yaygınlığı ve Saygınlığı

Oturum Eşbaşkanları: Yrd. Doç. Dr. Göktan AY  -  Yrd. Doç. Dr. Nurlu ERAL

1) Çağımızda Müzik Öğretmenliğinin Önemi
Fulya SOYATA
2) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşlerine Göre, Fakülte Dışında Bir Binada Eğitim Görmenin "Öğretmenliğe Hazırlanma" üzerine Etkileri
( Cumhuriyet Üniversitesi Örneği )
Zekeriya KAPTAN
3) İlköğretim Birinci Devre Müzik Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ
4) Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarımızda Değişim-Dönüşüm Gereksinimi
Tuğrul GÖĞÜŞ

VII. OTURUM  /  Akademik Müzik Yayıncılarının Müzik Öğretmenleri İle Buluşması

Oturum Eşbaşkanları: Prof. Dr. Edip GÜNAY - Yrd.Doç.SY. Gülay KARAMAHMUTOĞLU

1) Vural YILDIRIM  /  BAĞLAM YAYINLARI
2) Panayot ABACI  /  ORKESTRA DERGİSİ
3) Ferruh GENÇER  /  PAN YAYINCILIK
4) Rahmi KALAYCIOĞLU / TÜRK MUSİKİSİ BESTEKÂRLARI KÜLLİYATI
      
• ANASAYFA

• SEMPOZYUMLAR ANASAYFASI

• ÇALIŞMA TAKVİMİ
• OTURUM PROGRAMI
• SEMPOZYUM ZAMAN PLANLAMASI
• DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
• PLANLANAN ETKİNLİKLER
• ULAŞIM, KONAKLAMA VE İKRAMLAR

• PROJE VE GENEL KOORDİNASYON
İLETİŞİM 0 532 626 93 95 ( Alp ÖZEREN )
E-POSTA alpozeren@mynet.com

Sitede yer alan her türlü yazılı, görsel ve işitsel malzeme kullanılırken kaynak gösterilmedir. Her hakkı saklıdır.
Son Güncelleme 19.10.2008 / 11.35